Registrácia

Objednávkový systém je určený pre zákazníkov spol. Kofola a.s. s podpísanou rámcovou distribučnou zmluvou.